När du kommer till de enklare genrerna som finns att förstå vad det egentligen är inom konstens värld, så kommer detta att vara det som kallas för målning. En målning kan vara utförd med många olika produkter. Här är det för det första underlaget som kan skilja. De två vanligaste underlagen är duk eller papper. När det skapas en målning på duk kommer denna nästan alltid att ha målats med hjälp av oljefärger. De målningar som du finner på papper brukar vanligtvis vara de som har skapats med det som kallas för akvarellfärger. Här kommer den ena att rimligen kallas för oljemålning och den andra för akvarell.

paintingMotivet som kan finnas på en målning har heller inga gränser. I och med denna tanke, har det skapats massor av olika namn för de olika stilarna en målning kan utföras med hjälp av. Inom det området är det väldigt många olika stilar, vilket medför att det skulle kunna ta upp en hel hemsida att bara beskriva vilka dessa är. Detta finns det inte utrymme för här. Det finns något annat när det gäller målningar som också är mycket vanligt, och det är alla de som försöker tyda dem och se vad konstnären egentligen har tänkt och menat med sitt konstverk.

I många fall handlar dessa konstverk och målningar om helt klara och tydliga bilder. Det kan till exempel vara bilder av naturen eller kanske kan det vara porträtt av olika människor. I det fallet är det då mycket enkelt att tyda och förstå. I andra fall kan det vara mycket abstrakta bilder, vilka egentligen inte har någon mening för andra än konstnären själv. I det fallet kan det vara mycket svårt att tyda dessa, men varför ens försöka sig på detta? Konstverken kan ändå vara vackra i sig utan att du förstår varför.