installation in the art worldSom precis inom alla andra områden i livet, kommer det att finnas olika namn och olika genrer i konstens värld. En del kommer du att förstå vad det är med en gång, medan andra kommer att göra dig perplex och få dig att stå med munnen öppen och hakan hängande nere vid knäna. Detta kanske var en liten överdrift, men du förstår säkert vad det syftas på. Inom konsten finns det något som kallas för installationer, vilket möjligen kan vara ett begrepp som många människor aldrig kommit i kontakt med. Trots detta kommer säkerligen de flesta människor att ha sett en installation någon gång i sitt liv.

Installationer inom konsten är något som är skapat av många olika saker för att få fram en bild, känsla och upplevelse av allting som sammansatts till att bli ett komplett konstverk. Här kan det exempelvis handla om många olika delar av en mängd olika föremål samt olika konstformer som sammansatts. Det kan även finns ljud i en installation beroende på vilken känsla som vill ges. De som skapar installationer kan vara erkända konstnärer på en utställning, människor som jobbar i reklambranschen som vill skapa ett intresse för en produkt eller så kan det helt enkelt vara någon som skapat en installation på torget nattetid för att väcka uppmärksamhet.

I och med detta kan du i stort sett finna installationer vara som helst i samhället. En del av dessa är skapade i kommersiellt syfte medan andra är skapade i konstens banor. Hur det än är med detta kommer en installation som har skapats på rätt sätt alltid ge en upplevelse och en känsla som ibland kan leda till att du berörs på ett sätt som gör att du vill utföra en handling. När detta inträffar har det skapats en lyckad installation som fyller det syfte den ska.