Oavsett om du är konstnär, intresserad av konst, eller om du bara är en människa som inte är speciellt intresserad av konst i det stora hela känner du säkert till att det finns massor av olika genrer i konstens värld. För den okunniga kan många av dessa vara svåra att tyda på ett som gör att du verkligen förstår meningen med den konst du ser. Hur det än är i det fallet, kommer du på något sätt ändå att kunna uppskatta mycket i konstens värld. Det behövs inte en inre förståelse för att se det vackra i ett konstverk. Här kommer du kanske att kunna uppskatta konst i olika former av den enkla anledningen att du själv försökt att måla något vackert och väl känner till hur svårt det egentligen är.

Anledningen till att många människor inte förstår och kan tyda konst i dess olika former är att den ofta kan vara mycket abstrakt och invecklad. Här är det i första hand konstnärens egna värderingar och sätt att se saker som har uttryckts och då kan det vara svårt för alla att se det som denne har gjort. Det kan också ha funnits en anledning till ett konstverk, och då måste den som ska förstå det ha upplevt en liknande situation som konsten uppvisar.

Här på denna lilla sida ska du få lära dig vad lite olika typer av konst är och vad som egentligen definierar konst samt om det verkligen finns några ramar som kan definiera vad konst verkligen är. Kanske kan allt vara konst i betraktarens ögon.