as an artist choose genreAlla de som vill bli konstnärer på något sätt, kommer att stå inför valet vilken gren inom konsten de ska välja. Många gånger kommer valet av gren att ske helt automatiskt baserat på det egna intresset i kombination med den talang som finns. Detta är de gånger det bara handlar om att utföra en genre inom konsten och fokusera all sin kraft på den. Det finns även massor av olika grenar som många konstnärer behöver behärska för att skapa kombinerade resultat. Ett av dessa är exempelvis installation som tidigare har beskrivits på denna sida. Här kommer det även att finnas många andra att välja mellan.

Om du nu är den person som står inför ett val, och egentligen inte har någon aning om vad du verkligen är bäst på inom allt som finns i konsten värld, kanske är det så att du bara vet att du har en talang att skapa men sedan är det blankt. Det bästa du kan göra är naturligtvis att skaffa dig en grundutbildning inom konst. Detta kommer att vara något som gagnar dig vad du än kommer att välja i framtiden. Efter detta kommer det att vara helt upp till dig, och du står ytterligare en gång inför samma val.

Då kan det vara en mycket bra idé att prova det som kan tänkas intressera dig. Här kommer du att på resultaten få se vad det är som du är bäst på. Du kommer också att få reda på vad det är som verkligen intresserar dig mest. Det värsta du kan göra är att välja något som inte intresserar dig. Det kommer bara att leda till ett ointresse som kommer att hämma alla de talanger och den kunskap som bor i din kropp och ditt sinne. När det gäller att skapa konst är det alltid bäst att skapa med hjärtat.